Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1216 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл.68, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново да определи 37-те съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе, за мандат 2015 – 2020 г, измежду изброените по-долу лица:

1. Асен Иванов Ласонин
2. Андреана Йорданова Ковачева
3. Анастасия Димитрова Петрова
4. Васил Тодоров Василев
5. Валерия Иванова Цветкова
6. Виолина Георгиева Чубурова
7. Галина Койчева Атанасова
8. Галина Светославова Цвяткова
9. Галина Пламенова Барашка
10. Георги Господинов Михов
11. Гинка Кирилова Димитрова
12. Димитър Христов Димитров
13. Даринка Петрова Маринова
14. Деница Христова Христова
15. Десислава Йорданова Бенкова
16. Екатерина Емилова Ковачева
17. Емилиян Младенов Русев
18. Ивайло Богданов Върбанов
19. Ибрям Ахмед Гаваз
20. Ивелин Теодоров Велчев
21. Искрен Иванов Гъчков
22. Ивелина Людмилова Механджиева
23. Йорданка Пенева Христова
24. Йорданка Димитрова Папазян
25. Йордан Георгиев Петров
26. Кремена Стефанова Виденова
27. Корнелия Николаева Еманоилова
28. Лукреция Иванова Андрова-Предова
29. Людмила Георгиева Стоянова
30. Любомир Стефанов Генчев
31. Майя Любомирова Николова
32. Маргарита Людмилова Георгиева
33. Мария Михайлова Кънчева
34. Мария Тодорова Накова
35. Мария Стоянова Димитрова
36. Мариян Йорданов Димитров
37. Марияна Цветкова Върбанова
38. Магдалена Емилова Георгиева
39. Недялка Тодорова Петрова
40. Николай Радев Петков
41. Петя Михайлова Гочева
42. Пламена Георгиева Дешева
43. Роберт Ованес Калустян
44. Румен Петров Петров
45. Светослав Славов Стоянов
46. Силвия Пенкова Сиракова
47. Силвия Христова Петрова
48. София Георгиева Тодорова
49. Севдалина Иванова Казанцева
50. Хари Пламенов Бояджиев
51. Цветанка Иванова Парисова-Иванова
52. Юлиян Константинов Ламбев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)