Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1216 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Никола Константинов Николов, известен с името Николай Константинов Николов – Русчуклиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)