Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1216

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1216
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

        1. Одобрява обща схема за разполагане на преместваеми обекти извън териториите по т. 2 и 3
        2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ на ОбС- Русе, определя обществените озеленени площи – Младежки парк, Площад “Батенберг” и Парк на “Възрожденците” и границата на площад “Д-р Мустаков” за зони, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ съобразно предвиждането на проекта.
        3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, Общинският съвет приема определянето на следните зони за разполагане на преместваеми обекти след цялостно архитектурно – дизайнерско решение.
    Зона А – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”
      Зона Б – пл. “Свобода”
    Зова В 1  – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”
    Зона В 2 – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Майор Узунов”
    Зона В 3 – от ул. “Майор Узунов” до Дома на културата
    Зона Д – ул. “Борисова” с гаровия площад;
    Зона Е – Територията западно от ДКЦ – 2 /бившата Трета поликлиника в к-с “Изток”
    Зона Ж – Пазара “Сан Стефано”
    Зона З – пл. “Европа” зоната около Дунав мост.
        4. Одобрява подробна схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ за част от Зона В2 /ул.Александровска от бул.Цар Освободител до ул.Мостова/ заедно със специфичните правила към обяснителната записка на проекта за схемата.