Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1217 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Наталия Георгиева Кръстева като член на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, като на нейно място избира Мурад Ферадов Мурадов.
2. Освобождава Наталия Георгиева Кръстева като член на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси, като на нейно място избира Мурад Ферадов Мурадов.
3. Освобождава Наталия Георгиева Кръстева като член на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, като на нейно място избира Диана Стефанова Калинова.
4. Освобождава Наталия Георгиева Кръстева като председател на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, като на нейно място избира Емил Николов Милушев.
5. Освобождава Наталия Георгиева Кръстева като член на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража, като на нейно място избира Събина Иванова Павлова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)