Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1217 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21а, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общинския съвет реши:

1. Насрочва конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе.

2. Създава се комисия в състав от единадесет членове, която да проведе конкурса и избира за нейни членове, както следва:

Росица Георгиева – председател и членове: Луиза Попова, Биляна Иванова, Нора Стоянова, Наталия Кръстева, Орлин Дяков, Асен Даскалов, Станимир Станчев, Теодора Константинова, Веселин Велчев, Айдоан Джелил.

3. Възлага на председателя на Общински съвет – Русе да обяви конкурса публично, чрез електронните и местните печатни медии най-малко един месец преди провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)