Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1217 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2020 г., включващ:

Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – раздел Б. Къщи – 142 броя (приложение №1);

Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 139 броя (приложение №2);

Списък на имоти частна общинска собственост – 22 броя (приложение №3).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 Приложение №1

СПИСЪК №1

Б.  КЪЩИ

 1. Ул. Алеи възраждане 15                                         АОС № 6661
 2. Ул. Алеи възраждане 34А                                      АОС № 6725
 3. Ул. Алеи възраждане 130                                       АОС № 3375
 4. Ул. Алеи Възраждане 132                                      АОС № 3563
 5. Ул. Алеи Възраждане 134                                      АОС № 3914
 6. Ул. Алеи Възраждане 136-2/3 ид.ч.                       АОС № 3913
 7. Ул. Алеи Възраждане 138-а                                   АОС № 3533
 8. Ул. Антим 11                                                           АОС № 89, 595, 596, 597
 9. Ул. Бабуна планина 2                                              АОС № 1269
 10. Ул. Белмекен 6                                                         АОС № 5344
 11. Ул. Белмекен 10                                                       АОС № 3523
 12. Ул. Белмекен 11                                                       АОС № 3935
 13. Ул. Белмекен 12                                                       АОС № 1462
 14. Ул. Белчинска планина 2                                        АОС № 1742
 15. Ул. Белчинска планина 4                                        АОС № 2087
 16. Ул. Борисова 105                                                     АОС № 2100
 17. Ул. Босилеград 21                                                   АОС № 3881
 18. Ул. Буров 11                                                             АОС № 1331, 1332
 19. Ул. Булаир 21-а                                                        АОС № 4319
 20. Ул. Българка 43                                                       АОС № 7212
 21. Ул. Васил Априлов 6                                              АОС № 4220
 22. Ул. Видин 39, 39-А                                                 АОС № 3994
 23. Ул. Видлич планина 4                                             АОС № 3547
 24. Ул. Витоша 16                                                         АОС № 3349
 25. Ул. Войводова 38                                                    АОС № 1493
 26. Ул. Голям Богдан 24-б                                            АОС № 6237
 27. Ул. Голям Богдан 26                                               АОС № 1453
 28. Ул. Голям Богдан 39                                               АОС № 4910
 29. Ул. Голям Купен 5                                                  АОС № 3535
 30. Ул. Доростол 53                                                       АОС № 3911
 31. Ул. Доростол 102, вх. 1                                           АОС № 7400
 32. Ул. Доростол 106                                                     АОС № 1406
 33. Ул. Доростол 125-А                                                АОС № 4003
 34. Ул. Доростол 136                                                     АОС № 3261
 35. Ул. Доростол 138                                                     АОС № 3912
 36. Ул. Згориград 66                                                      АОС № 3392
 37. Ул. Златица 5                                                           АОС № 5548
 38. Ул. Ибър 3                                                                АОС № 4073
 39. Ул. Ибър 5                                                                АОС № 3470
 40. Ул. Ибър 9                                                                АОС № 2091
 41. Ул. Ибър 11                                                              АОС № 3933
 42. Ул. Ибър 13                                                              АОС № 1613
 43. Ул. Ибър 25-а / Ул. Черни връх 11-а                     АОС № 3324
 44. Ул. Йосиф Цанков 83                                              АОС № 3870
 45. Ул. Капитан Добрев 20                                           АОС № 317
 46. Ул. Карлък 6                                                            АОС № 3379
 47. Ул. Климент Охридски 18                                      АОС № 3528
 48. Ул. Клисура 76, ет. І                                               АОС № 5233
 49. Ул. Княжевска 33                                                    АОС № 3927
 50. Ул. Козница планина 1                                           АОС № 1870
 51. Ул. Копривщица 1                                                   АОС № 3413
 52. Ул. Копривщица 1-а                                                АОС № 3414
 53. Ул. Копривщица 1-б                                               АОС № 3117
 54. Ул. Лисец 15                                                            АОС № 7401
 55. Ул. Лисец 26, 26-а                                                   АОС № 1102
 56. Ул. Лисец 28                                                            АОС № 3522
 57. Ул. Лисец 32                                                            АОС № 4190
 58. Ул. Лозен планина 28                                             АОС № 4012
 59. Ул. Лозен планина 30 А                                         АОС № 3500
 60. Ул. Лозен планина 44                                             АОС № 3760
 61. Ул. Лозен планина 47                                             АОС № 6119
 62. Ул. Лозен планина 49                                             АОС № 3767
 63. Ул. Лом 1-а                                                               АОС № 3269
 64. Ул. Лом 39                                                                АОС № 4891
 65. Ул. Мала планина 8                                                АОС № 1608
 66. Ул. Мала планина 10                                              АОС № 3761
 67. Ул. Мальовица 82-а                                                 АОС № 1502
 68. Ул. Мелник 3                                                           АОС № 1747
 69. Ул. Мермер камък 14                                              АОС № 5593
 70. Ул. Милин камък 8                                                  АОС № 3730
 71. Ул. Милкова ливада  28                                          АОС № 2101
 72. Ул. Милкова ливада 30                                           АОС № 4880
 73. Ул. Мими Балканска 15 – 2/5 ид.ч.                        АОС № 6455
 74. Ул. Мургаш (5-а) 7                                                  АОС № 3508
 75. Ул. Никола Петков 3                                               АОС № 6228
 76. Ул. Никола Петков 11                                             АОС № 1513
 77. Ул. Никола Петков 14                                             АОС № 1501
 78. Ул. Никола Обретенов 71                                       АОС № 4894
 79. Ул. Николай Здравков 23                                       АОС № 3732
 80. Ул. Никюп 2-А                                                        АОС № 3542
 81.  Ул. Никюп 2-Б                                                        АОС № 3543
 82.  Ул. Никюп 2-В                                                        АОС № 3546
 83.  Ул. Оборище 32                                                      АОС № 3724
 84.  Ул. Одрин 3                                                            АОС № 3233
 85. Ул. Панагюрище 13-а                                              АОС № 3415
 86. Ул. Панагюрище 15                                                 АОС № 4204
 87. Ул. Панагюрище 34                                                 АОС № 4450
 88. Ул. Панайот Хитов 9                                               АОС № 38, 39
 89. Ул. Панайот Хитов 11                                             АОС № 54
 90. Ул. Панайот Хитов 13                                             АОС № 28, 36
 91. Ул. Панайот Хитов 17                                             АОС № 1524
 92. Ул. Петрохан 1                                                        АОС № 3498
 93. Ул. Петрохан 5                                                        АОС № 3118
 94. Ул. Петрохан 17                                                      АОС № 7192
 95. Ул. Петрохан 59-б                                                   АОС № 1506
 96. Ул. Петрохан 59-в                                                   АОС № 1503
 97. Ул. Петрохан 96-А                                                  АОС № 1768
 98. Ул. Пирот 14, ет. І                                                   АОС № 1221
 99. Ул. Пирот 21                                                                        АОС № 7304
 100. Ул. Плана планина 15                                              АОС № 1505
 101. Ул. Плиска 90                                                           АОС № 1303
 102. Ул. Райко Даскалов 12, 14                                      АОС № 2697,1522
 103. Ул. Родина 5-а                                                          АОС № 3340
 104. Ул. Родина 15                                                           АОС № 7146
 105. Ул. Рупел 7                                                               АОС № 3539
 106. Ул. Рупчос 5                                                             АОС № 3909
 107. Ул. Сакар планина 9                                                АОС № 3746
 108. Ул. Самодивец 4                                                      АОС № 1268
 109. Ул. Света гора 10 (12)                                             АОС № 1528
 110. Ул. Скопие 1                                                            АОС № 3667
 111. Ул. Скопие 3-а                                                         АОС № 3544
 112. Ул. Сливница 1                                                        АОС № 1525
 113. Ул. София 20                                                            АОС № 1496
 114. Ул. Стефан Стамболов 5                                         АОС № 2089
 115. Ул. Стрешер планина  9-а                                       АОС № 2208
 116. Ул. Стряма 15                                                          АОС № 602
 117. Ул. Стряма 18                                                          АОС № 1614
 118. Ул. Студентска 43                                                   АОС № 1265
 119. Ул. Студен кладенец 12-Б,12-В                              АОС № 3088
 120. Ул. Сърнена гора 12                                                АОС № 3385
 121. Ул. Сърнена гора 14                                                АОС № 3385
 122. Ул. Тича 16                                                               АОС № 3545
 123. Ул. Тодор Минков 9                                                АОС № 3268,6571
 124. Ул. Устово 12                                                           АОС № 2056
 125. Ул. Филип Тотю 7                                                   АОС № 603
 126. Ул. Цар Асен 2                                                         АОС № 1090
 127. Ул. Цар Асен 18                                                       АОС № 1512
 128. Ул. Цар Асен 46                                                       АОС № 4126
 129. Ул. Цариброд 5                                                        АОС № 6562
 130. Ул. Цар Освободител 115                                       АОС № 59
 131. Ул. Цар Освободител 161                                       АОС № 6
 132. Ул. Цар Самуил 7/ъгъла с ул. Цар Шишман 8     АОС № 7336
 133. Ул. Черни връх 1                                                     АОС № 1420
 134. Ул. Чипровци 1-б                                                     АОС № 1609
 135. Ул. Шар планина 11                                                АОС № 1515
 136. Ул. Шипка 29                                                           АОС № 3540
 137. Ул. Шипка 35                                                           АОС № 4846
 138. Ул. Шипка 39                                                           АОС № 3541
 139. Ул. Шипка 39-А                                                       АОС № 3541
 140. Ул. Шипка 52                                                           АОС №1403
 141. Ул. Шипка 54                                                           АОС № 2752
 142. Ул. Яворов 12                                                           АОС № 2718

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 

Приложение №2

 

СПИСЪК №3

РЕЗЕРВЕН ФОНД

№ по ред

Адрес

Брой стаи

АОС

 

1.      ЖК „Чародейка”, бл. 108, вх. „Б”, ет. 4, ап. 8                                    4          1903

2.      ЖК „Чародейка”, бл. 114, вх. „Б”, ет. 1, ап. 1                                    4          5606

3.      ЖК „Чародейка”, бл. 114, вх. „З”, ет. 1, ап. 1                                    4          6501

4.      ЖК „Чародейка”, бл. 201, вх. „Б”, ет. 5, ап. 15                                  2          2165

5.      ЖК „Чародейка“, бл. 206, вх. „Б“, ет. 6, ап. 11                                  4          2228

6.      ЖК „Чародейка”, бл. 210, вх. „Ж”, ет. 4, ап. 12                                2          2180

7.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 1                                        1          8752

8.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 2                                        1          8753

9.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 3                                        1          8754

10.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 4                                        1          8755

11.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 5                                        1          8756

12.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 6                                        1          8758

13.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 1                                        1          8760

14.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 2                                      3+б       8761

15.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 3                                        1          8762

16.  ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 4                                        1          8763

17.  ЖК “Дружба-1”, бл. 6, вх. “Ж”, ет. 6, ап. 17                                      2            726

18.  ЖК „Дружба-3”, бл. 19, вх. „Б”, ет. 1, ап. 1                                       4         2861

19.  ЖК „Здравец-изток”, бл. „Мура”, вх. „А”, ет. 1, ап. 4                    3+б        2721

20.  ЖК „Родина”, бл. „Гребенец”, вх. „В”, ет. 1, ап. 10                          1          1379

21.  ЖК „Мидия-Енос”, бл. „Калофер”, вх. „Б”, ет. 8, ап. 5                    1          3344

22.  Ул. „Пристанищна” № 22, вх. 1, ет. 1, ап. 1                                       1          5245

23.  гр. Мартен, бл. 2, вх. „Г”, ет. 1, ап. 2                                                  2           996

24.  гр. Мартен, бл. 2, вх. „Г”, ет. 3, ап. 9                                                  2           995

25.  гр. Мартен, бл. 3, вх.”А”, ет. 4, ап. 10                                                2            994

26.  гр. Мартен, бл. 3, вх. „В”, ет. 4, ап. 10                                                2            993

27.  гр. Мартен, бл. 5, вх. „А”, ет. 2, ап. 7                                                 1          1185

28.  гр. Мартен, бл. 5, вх. „Б”, ет. 5, ап. 17                                                2          3239

29.  гр. Мартен, бл. 5, вх. „Б”, ет. 6, ап. 24                                                1          1186

30.  гр. Мартен, бл. 5, вх. „В”, ет. 6, ап. 22                                               1          1187

31.  гр. Мартен, бл. 5, вх. „В”, ет. 6, ап. 23                                                1          1188

32.  Алея „Трепетлика”                                                                                           7495

33.  Алея „Трепетлика”                                                                                            7494

34.  Ул. „Алеи Освобождение” № 10                                                                     4911

35.  Ул. „Бабадак” № 4-а                                                                                         1504

36.  с. Басарбово, ул. „В. Левски” № 8                                                                  6663

37.  Ул. „Белмекен“ № 16-б                                                                                    8728

38.  Ул. „Борисова” № 82                                                                                        7164

39.  Ул. „Борисова” № 101                                                                                      4311

40.  Ул. „Борисова” № 103                                                                                      4311

41.  Ул. „Боримечка” № 29                                                                                     7168

42.  Ул. „Бояна” № 2 – 1/3 ид.ч.                                                                             7422

43.  Ул. „Бояна” № 3                                                                                               3115

44.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 1                                                2            250

45.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 2                                                1              “

46.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 3                                                1              “

47.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 4                                                1              “

48.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 5                                                1              “

49.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 6                                                1              “

50.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 7                                                1           250

51.  Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 8                                                1              “

52.  Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 9                                                2              “

53.  Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 10                                              1              “

54.  Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 11                                              1              “

55.  Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 12                                              1              “

56.  Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 13                                              1              “

57.  Ул. „Видин” № 33                                                                                             1492

58.  Ул. „Видин” № 19-А                                                                                        7149

59.  Ул. „Войводова” № 15                                                                                     4008

60.  Ул. „Войводова” № 50, ет. 1                                                                            1599

61.  Ул. „Голям Богдан” № 24-а                                                                             8662

62.  Ул. „Голям Богдан” № 30                                                                                3725

63.  Ул. „Голям Купен” № 2                                                                                   3499

64.  Ул. „24 май” № 16                                                                                            7211

65.  Ул. „Дондуков Корсаков” № 27                                                                      1220

66.  Ул. „Доростол” № 79-а                                                                                    3293

67.  Ул. „Доростол” № 102, вх. 2                                                                           7400

68.  Ул. „Йосиф Хербст” № 41                                                                               7157

69.  Ул. „Йосиф Цанков” № 80                                                                              7160

70.  Ул. „Кадин мост” № 16                                                                                    3498

71.  Ул. „Климент Охридски” № 16                                                                      3527

72.  Ул. „Княжеска” № 38                                                                                         616

73.  Ул. „Лом” № 19                                                                                                3286

74.  Ул. „Лозен планина” № 26                                                                              3121

75.  Ул. „Лисец” № 56                                                                                             1808

76.  Ул. „Мала планина” № 5                                                                                 1607

77.  Ул. „Мария Луиза” № 14                                                                                       3

78.  Ул. „Нови сад“ № 27, 8 бр. апартаменти                                                       7473

79.  с. Ново село, ул. Ивайло 4                                                                               3130

80.  с. Ново село, ул. Ивайло 6                                                                               3131

81.  Ул. „Панагюрище” № 13-б                                                                              3415

82.  Ул. „Панагюрище“ № 27                                                                                 4451

83.  Ул. „Петрохан” № 96                                                                                       1767

84.  Ул. „Петрохан” № 96-Б                                                                                   3995

85.  Ул. „Пухлево дере” № 9                                                                                  3772

86.  Ул. „Скопие“ № 3                                                                                             3551

87.  Ул. „Сливница” № 14-а                                                                                    1526

88.  Ул. „Сент Уан” № 28-а                                                                                        23

89.  Кв. Средна кула, ул. Басарбовска № 10 А-И – 9 бр. бараки                        3438

90.  Кв. Средна кула             бл. 1                                                                           3433

91.                    “                      бл. 2                                                                           3434

92.                    “                      бл. 3                                                                           3431

93.                    “                      бл. 4                                                                           3430

94.                    “                      бл. 5                                                                           3435

95.                    “                      бл. 6                                                                           3421

96.                    “                      бл. 7                                                                          3437

97.                    “                      бл. 8                                                                           3436

98.   Кв. Средна кула             бл. 9                                                                           3419

99.                    “                      бл. 10                                                                        3432

100.                     “                      бл. 11                                                                         3420

101.                     “                      бл. 12                                                                         3429

102.                     “                      бл. 13                                                                         3516

103.                     “                      бл. 14                                                                          3515

104.                     “                      бл. 15                                                                         3514

105.                     “                     бл. 16                                                                         3513

106.                     “                      бл. 17                                                                         3512

107.                     “                      бл. 19                                                                         3518

108.                     “                      бл. 20                                                                         3517

109.         Кв. Средна кула, ул. Харманли 29                                                            1465

110.         Ул. „Тракия” № 3                                                                                        3820

111.         Ул. „Цар Асен” № 5                                                                                    2750

112.         Ул. „Цариград” № 33                                                                        1883, 2406

113.         Ул. „Цар Калоян” № 26                                                                                542

114.         Бул. „Цар Освободител” № 64                                                                      20

115.         Ул. „Цар Шишман” № 10                                                                          7162

116.         Ул. „Цар Шишман” № 30                                                                           1321

117.         Ул. „Червен” № 1-а                                                                                      543

118.         Ул. „Шипка” № 66                                                                                      2929

119.         Ул. „Искър” № 41, бл. 9/79                                                                        3338

120.         Ул. „Искър”, бл. 12/109                                                                              3337

121.         Ул. „Искър” № 41, бл. 14/93                                                                      4225

122.         Ул. „Искър” № 41, бл. 15/91                                                                      4226

123.         Ул. „Искър” № 51, бл. 11/111                                                                    3336

124.         Ул. „Искър” № 51, бл. 10/113                                                                    3335

125.         Ул. „Искър”, бл. 105(57)                                                                             3323

126.         Ул. „Искър” 95, бл. 97                                                                                7500

127.         Ул. „Искър” 95, бл. 99                                                                                7501

128.         Ул. „Искър” 95, бл.101                                                                               7502

129.         Ул. „Искър” 95, бл.103                                                                               7493

130.         Ул. „Златарица”  № 8 (6A)                                                                         7562

131.         Ул. „Асен Златаров” № 39                                                                        6935

132.         Ул. „Генерал Радецки” № 13                                                                    3834

133.         Бул. „Генерал Скобелев” № 43                                                                  7182

134.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 1, ап. 1                                                    8576

135.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 1, ап. 2                                                    8576

136.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 2, ап. 3                                                    8576

137.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 2, ап. 4                                                    8576

138.         Кв. Образцов чифлик, бл. 1, ет. 2, ап. 3                                                    8577

139.         Гр.Мартен, ул.“Л.Каравелов“ №3 за ½ ид.части                                     9120

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 

Приложение №3

СПИСЪК НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС АЧОС №
1 Ул. „Александровска“ № 93 (10 бр. самостоятелни обекта в сграда) 6937
2 Ул. „Черно море“ № 2 5896
3 Бул. „Ген. Скобелев“ № 45 (5 бр. самостоятелни обекта в сграда) 6643
4 ул. „Александровска“ №29 („Дом на учителя“ – две сгради) 9019
5 ул. „Йосиф Цанков“ №26 (ПУ „Св. Св. Кирил и Методий) 6417
6 ул. „Тракия“ №25 (втори етаж от сграда – „Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие“) 6729
7 гр. Русе, кв.“Средна кула“, ул.“Димитър Талев“ №2 (ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“) 6863
8 гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Хвойна“ (ОУ „Панайот Хитов“) 7297
9 с. Ястребово (НУ „Иван Вазов“) 1181
10 с. Червена вода (ОУ „Христо Ботев“) 6156
11 с. Сандрово (ОУ „Отец Паисий“) 6364
12 Ул. „Г. С. Раковски“ № 13А (втори и трети етажи) 1540
13 Ул. „Търговска“ № 1 – склад 4548
14 Ул. „Търговска“ № 1 – диспечерски център 4548
15 Ул. „Михаил Арнаудов“ № 4 8641
16 м. „Орта Екенлик“ – сграда (приют за безстопанствени животни) 6515
17 м. „Орта Екенлик“ – сграда (приют за безстопанствени животни) 7798
18 м. „Орта Екенлик“ – 2 бр. сгради (приют за безстопанствени животни) 6804
19 Ул. „Борисова“ № 6, вх. „А“, ет. 1, ап. №3 3247
20 Ул. „Борисова“ № 6, вх. „В“, ет. 1, ап. №1 3249
21 Ул. „Княжеска“ № 29, ет. 2 4200
22 Ул. „Иван Вазов“ № 15 (Семизовата къща) 7486

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)