Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1217

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1217
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

              На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

 1. КОРЕГИРА капиталовият бюджет на община Русе за 2007 година, както следва:   
ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер   
Обект: „ Сървър – 1 бр.” – отд.”МДТ”                        + 3 800 лв.
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „ Офис-пакет – лицензиран – 1бр.”                  + 3 400 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                             
Обект: „Благоустрояване терени по ул.”Плиска”.    – 10 700 лв.

ФУНКЦИЯ 08 „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект „Лекотоварен автомобил – 1 бр.” – ОП „ППС”              + 19 000 лв.
Обект „Лекотоварен автомобил тип „ПИКАП” – ОП „ПП       + 16 500 лв.
Обект „Лекотоварен автомобил – 2 бр.” – ОП „ППС”              – 32  000 лв.