Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1217

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.)

Изтеглете цялото решение от тук!