Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1218

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1218
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Утвърждава ПРОГРАМА „СПОРТ – 2007“ и разпределението на финансовите средства в размер на 322 000 лева, съгласно Приложение 1.
Задължава Кмета на Община Русе да внесе предложение за отмяна на решение № 728/30.09.2005 г. относно предоставяне на концесия  на  стадион “Локомотив”, поради отпаднал инвеститорски интерес.