Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1219 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2022 г. до месец октомври 2022 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)