Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1219

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1219
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.54,  ал.2 от ЗОС, Общинският съвет   реши:

          1. Считано от 12.03.2007 г. увеличава общата численост на персонала на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” с 14 броя работници, като същата от 54,5 броя става 68,5 броя, разпределени, както следва:
Една група от 7 човека за ремонт на асфалтови настилки: 1 ръководител и 6 пътни работници.
Една група от 7 човека за ремонт на тротоарни настилки: 1 ръководител и 6 пътни работници.