Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 122 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, т. 1 от Постановление №381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020г., както следва:

Чл. 34, ал.1, т.1

ЦПЛР „Център за ученическо техническо и научно творчество“ Русе

Добавя се:

1. Надя Иванова Денева – кариерен консултант, билети2. Боряна Енчева Камбурова – кариерен консултант, билети3. Юлия Димитрова Неделова – кариерен консултант, билети4. Дарина Атанасова Петкова – кариерен консултант, билети5. Мариана Борисова Рачева – кариерен консултант, билети. 1.         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)