Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1220 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода май 2014 г. – м. октомври 2014 г. включително, съгласно Приложение № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)