Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1220

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1220
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

    На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общинският съвет  реши:

Приема отчета за изпълнение на годишния общински план за работа по приватизация през 2006 год.
Приема годишния общински план за работа по приватизация през 2007 год.