Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1220

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. 1 и 3 и чл. 29, ал. 1 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява посмъртно с наградата “Почетен гражданин на град Русе” д-р Александър Романов Доганов за неговите изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности в град Русе и региона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)