Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1222

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1222
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

            На основание чл.21, ал.1, т.т.12 и 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за туризма и чл.7/1/ от Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе, Общинският съвет реши:

                1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2006 год., съгласно Приложение №1
                2. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2007 год., съгласно Приложение №2