Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1224 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 236, ал. 1 и 3 от Търговския закон и чл. 83, т. 9 от Устава на „Проект Русе” АД, Общинският съвет реши:

Упълномощава членовете на Съвета на директорите на „Проект Русе” АД Емилия Стоянова Пенева и Орлин Радославов Пенков да гласуват „за” вземане на решение за сключване на договор за кредит с „УниКредит Булбанк” АД и Хипо Ное Груп при условия, подробно описани в приложената оферта-Споразумение за срокове и условия, неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)