Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1224

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1224
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

    На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, т.3 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета и чл. 34, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, общинският съвет реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да издаде заповед за закриване от учебната 2007/2008 година на следните учебни звена, поради недостатъчен брой ученици:
    а/ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Средна кула;
    б/ Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение /МУЦТПО/.
2. Предлага на Министъра на образованието и науката да издаде заповед за преобразуване на ОУ „Хр.Ботев” с. Червена вода в Начално училище „Хр.Ботев” с. Червена вода, Русенска област.
3. Обособява като „средищни училища” следните основни училища:
а/ Основно училище „Г.С. Раковски” с. Ново село за учениците от V – VІІІ клас от с. Хотанца;
б/ Основно училище „Хр. Смирненски” кв. Долапите за учениците от закритото училище в кв. Средна кула;
в/ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Николово за учениците от закритите училище в с. Просена  и с. Долно Абланово.
г/ Основно училище „От. Паисий” гр. Мартен за учениците от закритото училище в с. Сандрово;
д/ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Семерджиево за учениците от закритото училище в с. Ястребово.
4. Задължава Кмета на Община Русе да осигури необходимите условия за ежедневно транспортиране със специализиран транспорт на учениците от селищата със закрити училища до средищните основни училища.