Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1230

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1230
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на глоба в размер на 55 465,53 лв. на Станимир Жанов Стоименов.