Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1231 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 14 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Павилион общинска собственост, за продажба на абонаментни карти за градския транспорт, намиращ се в гр. Русе, ж.к. “Чародейка – Г – юг”, ул. “Тодор Икономов”, срещу супермаркет №2, с площ от 4,29 кв.м., елемент на общата схема за поставяне на временни съоръжения, с начална тръжна месечна наемна цена от 21,00 лв.
2. Павилион общинска собственост, за продажба на абонаментни карти за градския транспорт, намиращ се в гр. Русе, ул. “Александровска”, срещу паметника на Альоша, с площ от 2,25 кв.м., елемент на общата схема за поставяне на временни съоръжения и на зона “В-3” за разполагане на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена от 22,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)