Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1232 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1 и чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно- информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв. м. за срок от седем години, при начална месечна тръжна цена 15,44 лв. за кв.м. изобразителна площ без включен ДДС за месец, както следва:
1. Позиция №16, намираща се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
2. Позиция №28, намираща се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, 100 м преди „Метро”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
3. Позиция №46, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, в разделителната тревна ивица, срещу ТЕЦ, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
4. Позиция №73, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение, срещу ГКПП „Дунав мост”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
5. Позиция №78, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, вдясно, след КАТ, по посока гр. София, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
6. Позиция №117, намираща се в гр. Русе, бул. „Христо Ботев”, вдясно, в тревната площ пред „Печатни платки”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
7. Позиция №117-А, намираща се в гр. Русе, бул. „Васил Левски”, преди бул. „Христо Ботев”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
8. Позиция №134, намираща се в гр. Русе, бул. „Мидия Енос”, в затревения остров пред Централна ж. п. гара, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
9. Позиция №145-А, намираща се в гр. Русе, бул. „Бозвели”, вдясно, по посока бул. „Цар Освободител”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
10. Позиция №152, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение, бул. „Цар Освободител”, затревен участък, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
11. Позиция №154, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение, бул. „Цар Освободител”, затревен остров срещу бул. „Ген. Скобелев”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
12. Позиция №158, намираща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител”, до спирка, след кръстовището с бул. „Липник”, по посока Халите, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
13. Позиция №161, намираща се в гр. Русе, бул. „Липник”, вдясно, в тревната площ, преди Кръговото движение, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
14. Позиция №182, намираща се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев”, южно от училище „Иван Вазов”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
15. Позиция №188, намираща се в гр. Русе, бул. „Липник”, вдясно, на ската, след ж.п. надлеза, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
16. Позиция №189-А, намираща се в гр. Русе, бул. „Липник”, в тревната площ срещу търговски комплекс „Изток”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
17. Позиция №215, намираща се в гр. Русе, бул. „Христо Ботев”, в затревения остров пред бензиностанция „Лукойл” с размери 1,35 м/ 5,25 м;
18. Позиция №216, намираща се в гр. Русе, бул. „Трети март”, затревен остров срещу „Млекозавода”, с размери 1,75 м/ 5,65 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)