Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1232

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1232
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задълженията Севим Хълми Алиш от гр.Русе, бул.Цар Освободител № 86, бл.Афродита, вх.Д.