Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1233 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 и чл. 18, ал. 1 от Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

1. Освобождава Мария Сашева Георгиева от членство в Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

2. Избира Николай Георгиев Симеонов за член на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ до изтичане на неговия мандат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)