Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1233

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1233
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1 и чл.2 от УОНДД, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на дълга на ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ към държавата в размер на 2099 лв. – дължим ДДС при внос на лек автомобил.