Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1234 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал. 1, т.3, ал. 5 и ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение от 20,00 кв. м., като ученически бюфет, намиращ се в сутерена на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №117 и начална месечна наемна цена – 71,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)