Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1235

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1235
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
              На  основание  чл.21, ал.1,т.23  от ЗМСМА, във  връзка  с  чл.42, ал.2  от  ЗОС, Общинския  съвет  реши:

              1. Изменя  свое  решение  № 1141, прието  с  протокол  №53/24.11.2006 г.  в  таблица 1  ред  4:
          жилищно  стр-во                                    нежилищно  стр-во
в зоната –  50е/кв.м                                             в зоната-  80 е/кв.м
по гл. и търг.ул.- 75е/кв.м                       гл. и търг.ул.-  120 е/кв/кв.м                                                                                                           
             таблица 2 колона 1
           гр.Мартен  –          12 евро/кв.м
           с.Басарбово –          8 евро/кв.м
           с.Ново  село –         4 евро/кв.м
           с.Семерджиево-     3 евро/кв.м
           с. Червена  вода-    8 евро/кв.м
          Придобиване  право  на  собственост  на  земята  при  учредено  право  на  строеж  в  кметствата, включително  и  гр.Мартен, съответната  стойност  на  земята  да  се  намалява  допълнително  с  к-0,8.
          Минималната  пазарна  оценка  за  сградите  може  да  бъде  коригирана  в  зависимост  от  физическото  състояние  на  сградите, конструкцията  и  овехтяването  й, на  база  аргументирано  становище  от  оценителя.