Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1236

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1236
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

              На  основание  чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА, във  връзка  с  чл.42, ал.2  от  ЗОС, Общинския  съвет  реши:

             Утвърждава:
             Списък  №1 – за  настаняване  под  наем  на  граждани  с  установени  жилищни  нужди –   1 877 бр., като  в  т.ч.1 577 бр. апартаменти  и  300 бр. къщи.
             Списък  №2 – за  продажба, замяна  и  обезщетяване  на  бивши  собственици, чиито  имоти  са  отчуждени  за  общински  нужди  –  1 259 бр.
             Списък  №3 – ведомствен  жилищен  фонд – 26 бр.
             Списък  №4 – резервен  жилищен  фонд  – 24 бр.