Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1239 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал.1, т.2  от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе  и във връзка с Решение № 2 по Протокол № 2/01.02.2023 г. на ОЕСУТ за приемане на схемата, общинският съвет реши:

  1. Одобрява Изменение на Общa схемa на Зонa „Б”  (пл. „Свобода”) по Общата схема на преместваемите обекти  (ПО) за търговия и услуги по чл. 56 и Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението и.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)