Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 124 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 124
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка чл. 52, ал. 3 и ал. 4 и чл. 53, т. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Приема правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)