Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 124

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 124
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с решение № 64/13.02.2008 г. на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Избира членове на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция, както следва:
– представители на общинска администрация – 5 члена:
Александър Неделчев;
Дончо Добрев;
Антоанета Банчева;
Тошо Йовчев;
Наталия Венелинова
– общински съветници – 5 члена:
Ренета Рашкова;
Венцислав Калчев;
Искрен Веселинов;
Татяна Кънева;
Цвети Русинов;
представители на гражданското общество – 5 члена:
Клуб Отворено общество – Лора Саркисян;
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона – Михаил Милчев;
Международно дружество „Елиас Канети” – представител Мартин Иванов;
Русенска търговско-индустриална камара – представител Валери Андреев;
Съюз на българските журналисти – представител Габриела Стефанова.
    – представители на академична общност – 2 члена:
Ангел Смиркаров
Борислав Ангелов.