Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1242

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1242
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

     На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши промяна в решение № 324, прието с протокол                           № 18/24.09.2004 г. на ОбС – Русе, както следва: на ред петнадесети в решението вместо „на стойност 4 429 лв.” да се чете „на стойност 14 900 лв.”. На ред деветнадесети след „решението на Общинския съвет” да се добави „и са за сметка на Димитър Христов Димитров, Димана Миленова Мишкова и Анка Христова Матева”.
В останалата си част решението остава в сила.