Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1244 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема предложените от СЦДП ДП ТП „ДЛС“Дунав“- гр. Русе и СЦДП ДП ТП „ДГС“Сеслав“- гр. Кубрат начални продажни цени на дървесина от временен склад, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)