Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1245 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 37о, чл.37и, ал. 3 и ал.11 от ЗСПЗЗ, чл. 20, ал.1 от Наредба за управлението, стопанисването и ползването на пасища, мери на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишния план за паша (Приложение №1 към настоящото предложение), като дава съгласие за разпределението за общо и индивидуално ползване по землища, съгласно годишния план за паша.
2. Определя за ползване пасища, мери от ОПФ, както следва:
2.1. За общо ползване:
• За землището на с. Тетово се предоставят:
 

Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000009
––––––-
Пасище
5
4,594
2
000010
––––––-
Пасище
3
5,497
3
000012
––––––-
Пасище
5
11,224
4
000016
––––––-
Пасище
3
13,972
5
000017
––––––-
Пасище
5
5,675
6
000018
––––––-
Пасище
5
8,674
7
000021
––––––-
Пасище
5
5,154
8
000028
––––––-
Пасище
5
0,687
9
000030
––––––-
Пасище
5
0,139
10
000033
––––––-
Пасище
3
2,269
11
000034
––––––-
Пасище
4
229,996
12
000035
––––––-
Пасище
5
6,784
13
000043
––––––-
Пасище
5
41,259
14
000044
––––––-
Пасище
5
21,793
15
000045
––––––-
Пасище
5
0,967
16
000055
––––––-
Пасище
3
1,932
17
000061
––––––-
Пасище
5
393,15
18
000064
––––––-
Пасище
3
0,389
19
000067
––––––-
Пасище
3
14,871
20
000073
––––––-
Пасище
3
3,957
21
000090
––––––-
Пасище
5
4,988
22
000091
––––––-
Пасище
5
2,047
23
000092
––––––-
Пасище
5
45,393
24
000093
––––––-
Пасище
5
3,788
25
000097
––––––-
Пасище
3
31,576
26
000099
––––––-
Пасище
5
37,970
27
000103
––––––-
Пасище
5
2,348
28
000114
––––––-
Пасище
3
2,092
29
000115
––––––-
Пасище
3
3,935
30
000116
––––––-
Пасище
3
2,010
31
000117
––––––-
Пасище
3
24,145
32
000120
––––––-
Пасище
5
23,519
33
000122
––––––-
Пасище
3
56,212
34
000123
––––––-
Пасище
3
12,604
35
000125
––––––-
Пасище
3
5,323
36
000127
––––––-
Пасище
3
18,338
37
000131
––––––-
Пасище
3
6,684
38
000137
––––––-
Пасище
3
0,564
39
000138
––––––-
Пасище
3
21,582
40
000143
––––––-
Пасище
3
54,596
41
000147
––––––-
Пасище
3
23,684
42
000149
––––––-
Пасище
3
21,272
43
000169
––––––-
Пасище
3
17,001
44
000179
––––––-
Пасище
3
16,159
45
000181
––––––-
Пасище
3
2,17
46
000185
––––––-
Пасище
3
229,678
47
000191
––––––-
Пасище
3
2,215
48
000197
––––––-
Пасище
3
16,809
49
000205
––––––-
Пасище
3
14,135
50
000212
––––––-
Пасище
3
13,088
51
000220
––––––-
Пасище
3
2,799
52
000239
––––––-
Пасище
5
6,426
53
000240
––––––-
Пасище
3
4,129
54
000241
––––––-
Пасище
3
14,174
55
000243
––––––-
Пасище
3
12,654
56
000250
––––––-
Пасище
3
9,344
57
000255
––––––-
Пасище
3
80,203
58
000263
––––––-
Пасище
5
4,545
59
000265
––––––-
Пасище
5
88,882
60
000291
––––––-
Пасище
3
7,844
61
000322
––––––-
Пасище
5
31,706
62
000327
––––––-
Пасище
5
196,335
63
000360
––––––-
Пасище
5
179,932
64
000377
––––––-
Пасище
9
3,661
65
000383
––––––-
Пасище
3
13,325
66
000385
––––––-
Пасище
3
2,131
67
000386
––––––-
Пасище
3
5,184
68
000387
––––––-
Пасище
3
22,680
69
000412
––––––-
Пасище
3
569,561
70
000431
––––––-
Пасище
3
2,978
71
000573
––––––-
Пасище
3
0,295
72
000574
––––––-
Пасище
5
0,153
 
·         За землището на с. Ястребово се предоставят:
№ по ред
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000001
Кладенците
Пасище
3
97,376
2
000004
Кладенците
Пасище
3
64,837
3
000010
Банка
Пасище
3
97,438
4
000011
Банка
Пасище
3
3,692
5
000013
Кладенците
Пасище
3
127,140
6
000015
Кладенците
Пасище
3
31,472
7
000019
Кладенците
Пасище
3
15,233
8
000044
Край село
Пасище
3
41,979
9
000045
Край село
Пасище
3
31,689
10
000046
Край село
Пасище
3
7,301
11
000056
Дюлюка
Пасище
3
6,511
12
000059
Край село
Пасище
3
1,257
13
000061
Дюлюка
Пасище
3
2,907
14
000062
Край село
Пасище
9
12,200
15
000066
Край село
Пасище
3
13,604
16
000068
Край село
Пасище
3
37,246
17
000074
Край село
Пасище
3
8,615
18
000077
Край село
Пасище
3
28,969
19
000101
Край село
Пасище
3
51,330
20
000105
Край село
Пасище
3
4,637
21
000110
Дерингьол
Пасище
3
5,222
 
на ДЗЗД „Ястребец”, с. Ястребово, с представител Мустафа Халилов Мустафов, с адрес: с. Ястребово, ул. „Витоша” № 5.
Задължава ДЗЗД „Ястребец” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
 
·      За землището на с. Семерджиево се предоставят:
№ по ред
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000062
Банга
Пасище
3
16,151
2
000067
Банга
Пасище
3
38,777
3
000068
Банга
Пасище
3
266,159
4
000079
Банга
Пасище
3
35,303
5
000094
Банга
Пасище
3
24,574
6
000092
Банга
Пасище
3
23,706
7
000129
Ясаци
Пасище
3
44,316
8
000120
Смилекин
Пасище
3
26,113
9
000112
Смилекин
Пасище
3
14,530
10
000241
Каваклъка
Пасище
3
43,688
11
000153
Киречалан
Пасище
6
16,859
12
000182
Ясаци
Пасище
3
64,356
13
000188
Параджика
Пасище
3
54,159
14
000187
Ясаци
Пасище
3
59,650
15
000184
Камбура
Пасище
3
46,325
16
000173
Киречалан
Пасище
3
180,143
17
000163
Киречалан
Пасище
3
28,856
18
000169
Киречалан
Пасище
3
3,893
19
000160
Киречалан
Пасище
3
125,746
20
000259
Каваклъка
Пасище
3
5,267
21
000058
Банга
Пасище
3
21,122
22
000021
Банга
Пасище
3
23,277
23
000072
Банга
Пасище
3
119,662
24
000307
Киречалан
Пасище
6
47,125
25
000308
Киречалан
Пасище
3
36,428
26
000166
Киречалан
Пасище
3
20,585
27
000156
Киречалан
Пасище
3
155,734
28
000245
Каваклъка
Пасище
3
25,699
29
000154
Каваклъка
Пасище
3
53,830
на Гражданско сдружение „Семерджиево”, с. Семерджиево, с представител Янко Цанев Филев, с адрес: с. Семерджиево, ул. „Доростол”№20.
Задължава ГС „Семерджиево” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
 
·         За землището на с. Ново село се предоставят:
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000126
Край село
Пасище
4
1,044
2
000128
Край село
Пасище
4
9,456
3
000130
Край село
Пасище
4
18,631
 
 
2.2. За индивидуално ползване:
·         В землището на с. Тетово се предоставят: 
№ по ред
 
Имот №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000052
Пасище
3
463,409
2
000074
Пасище
6
74,791
3
000077
Пасище
3
8,689
4
000382
Пасище
3
9,517
5
000384
Пасище
3
7,336
6
000404
Пасище
3
157,873
7
000069
Пасище
3
255,095
8
707005
Пасище
3
1011,269
 
·         В землището на с. Ястребово се предоставят:
 
№ по ред
 
Имот №
 
Местност
НТП
 
Категория
Площ, дка
1
000049
Дерингъол
Пасище
3
116,412
2
000057
Край село
Пасище
 3
18,946
 
·         В землището на с. Ново село се предоставят:
№ по ред
 
Имот №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000069
Курджа
Пасище
4
1050,715
2
000079
Курджа
Пасище
4
15,185
3
000083
Край село
Пасище
4
109,915
4
000087
Курджа
Пасище
4
263,438
5
000110
Край село
Пасище
4
296,680
6
000116
Край село
Пасище
4
2,769
7
000117
Край село
Пасище
4
4,158
8
000133
Бозалъка
Пасище
4
265,141
9
000214
Кавака
Пасище
4
202,964
10
000056
Край село
Пасище
4
117,276
11
000078
Могилите
Пасище
4
66,370
12
000081
Край село
Пасище
4
5,533
13
000084
Курджа
Пасище
4
45,584
14
000091
Старите лозя
Пасище
4
8,283
15
000100
Край село
Пасище
4
5,377
16
000103
Новите лозя
Пасище
4
7,585
17
000106
Край село
Пасище
4
45,489
18
000107
Край село
Пасище
4
6,902
19
000178
Бозалъка
Пасище
4
25,090
20
000184
Край село
Пасище
3
2,125
21
000186
Край село
Пасище
4
1,927
22
000217
Даулджика
Пасище
4
54,889
23
000219
Мешан гьол
Пасище
4
20,395
24
000223
Мешан гьол
Пасище
4
37,202
25
000244
Даулджика
Пасище
4
34,707
26
000252
Каракуш
Пасище
4
18,361
27
000277
Каракуш
Пасище
4
15,196
28
000279
Каракуш
Пасище
4
56,989
29
000307
Бейаланско
Пасище
4
8,937
30
000309
Бейаланско
Пасище
4
51,748
31
000311
Бейаланско
Пасище
4
4,218
32
000312
Иланлъка
Пасище
4
1,070
 
·         В землището на с. Хотанца се предоставят:
№ по ред
  
 Имот №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000047
Бреста
Пасище
3
36,822
2
000050
Бреста
Пасище
3
13,429
3
000089
Бреста
Пасище
3
4,375
4
000091
Бреста
Пасище
3
19,884
5
000095
Просенски баир
Пасище
4
18,344
6
000108
Просенски баир
Пасище
4
7,419
7
048005
Просенски баир
Пасище
4
31,337
 
·         В землището на с. Сандрово се предоставят:
     № по ред
 
Имот №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000017
–––––––
Пасище
5
81,106
2
000020
–––––––
Пасище
5
40,776
3
000021
–––––––
 Пасище
5
4,913
4
000062
–––––––
Пасище
3
8,301
5
000063
–––––––
Пасище
3
7,069
6
000069
–––––––
Пасище
3
78,382
7
000071
–––––––
Пасище
3
14,278
8
000080
–––––––
Пасище
3
129,409
9
000081
–––––––
Пасище
5
29,465
10
000084
–––––––
Пасище
5
45,556
11
000110
–––––––
Пасище
3
13,265
12
000121
––––––-
Пасище
5
56,860
13
000143
–––––––
Пасище
3
2,385
14
000064
––––––-
Пасище
3
7,069
15
000067
––––––-
Пасище
3
16,191
16
000073
––––––-
Пасище
3
32,810
17
000117
––––––-
Пасище
3
101,281
 
3. Предоставянето за общо ползване се осъществява с настоящото решение, което е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Препис от него се връчва на заинтересованите лица след заплащане на дължимата такса, определена съгласно чл.53 от Наредба №16 на ОбС – Русе.
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
 
ГОДИШЕН ПЛАН
НА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕНО И ПАШАТА В ПАСИЩАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2015 Г.
 
1.         Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на основание чл. 37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2.         Годишният план за ползване и паша на селскостопански животни определя:
–            Местата и площите за паша на селскостопански животни и ползването на сено;
–            Площите, върху които ще се извърши идентификацията във връзка с подпомагането по СЕПП;
3.         Годишният план се утвърждава с решение на Общинския съвет – гр. Русе.
4.         Становищата, издавани от кмета на Общината и кметства на населените места трябва да са съобразени с приетия годишен план за ползване.
5.         Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира тяхното нормално възстановяване и запазването им като такива в перспектива.
6.         Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се ограждат и да не възпрепятстват водопоя на животните.
7.         Становищата се издават на физически и юридически лица, които имат регистриран животновъден обект или гарантират, че ще се грижат и поддържат пасището в добро екологично състояние.
8.         Становищата да се издават само на лица, жители на Общината или развиващи производствена дейност на територията на Общината.
9.         За издаването на становище, физическите и юридическите лица подават заявление и попълват декларации по приложени образци. Бланки на заявления и декларации могат да се получават от общинската администрация, кметствата, кметските наместничества.
10.    Всяко заявление се завежда в деловодния регистър на съответната администрация.
11.    Некоректно попълнено заявление се връща за корекция.
12.    Община Русе разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища“ по КВС, както следва:
–        Обща площ на пасищата в общината от ОПФ – 28 302,603 дка;
В т.ч.:
·         гр. Русе – 2 149,522 дка;
·         с. Тетово – 4 858,926 дка;
·         с. Хотанца – 705,304 дка;
·         с. Сандрово – 874,371 дка;
·         с. Семерджиево – 2 012,843 дка;
·         с. Червена вода – 2 627,029 дка;
·         с. Басарбово – 3 475,716 дка;
·         с. Ястребово – 907,324 дка;
·         гр. Мартен – 801,844 дка;
·         с. Просена – 1 371,737 дка;
·         с. Долно Абланово – 1 036,824 дка;
·         с. Ново село – 3 033,711 дка;
·         с. Бъзън – 2 633,154 дка;
·         с. Николово – 1 784,498 дка.
Съгласно справка от Областна дирекция по безопасност на храните на територията на Община Русе са регистрирани 16 броя животновъдни обекти с общо 1349 броя крави, 1400 броя овце и 10 броя юници. Съгласно площта на пасищата и броя на животните по землища се пада около 3,55 дка за ЖЕ (животинска единица), което води до извода, че не следва да се определят пасища за косене, а само за разпределение за индивидуално и общо ползване.
13.     Общинска администрация – Русе предлага за ползване на пасищата по землища, гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както следва:
 
Ø За землището на с. Тетово се определят за общо ползване следните имоти:
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000009
––––––-
Пасище
5
4,594
2
000010
––––––-
Пасище
3
5,497
3
000012
––––––-
Пасище
5
11,224
4
000016
––––––-
Пасище
3
13,972
5
000017
––––––-
Пасище
5
5,675
6
000018
––––––-
Пасище
5
8,674
7
000021
––––––-
Пасище
5
5,154
8
000028
––––––-
Пасище
5
0,687
9
000030
––––––-
Пасище
5
0,139
10
000033
––––––-
Пасище
3
2,269
11
000034
––––––-
Пасище
4
229,996
12
000035
––––––-
Пасище
5
6,784
13
000043
––––––-
Пасище
5
41,259
14
000044
––––––-
Пасище
5
21,793
15
000045
––––––-
Пасище
5
0,967
16
000055
––––––-
Пасище
3
1,932
17
000061
––––––-
Пасище
5
393,15
18
000064
––––––-
Пасище
3
0,389
19
000067
––––––-
Пасище
3
14,871
20
000073
 
Пасище
3
3,957
21
000090
––––––-
Пасище
5
4,988
22
000091
––––––-
Пасище
5
2,047
23
000092
––––––-
Пасище
5
45,393
24
000093
––––––-
Пасище
5
3,788
25
000097
––––––-
Пасище
3
31,576
26
000099
––––––-
Пасище
5
37,970
27
000103
––––––-
Пасище
5
2,348
28
000114
––––––-
Пасище
3
2,092
29
000115
––––––-
Пасище
3
3,935
30
000116
––––––-
Пасище
3
2,010
31
000117
––––––-
Пасище
3
24,145
32
000120
––––––-
Пасище
5
23,519
33
000122
––––––-
Пасище
3
56,212
34
000123
 
Пасище
3
12,604
35
000125
––––––-
Пасище
3
5,323
36
000127
––––––-
Пасище
3
18,338
37
000131
––––––-
Пасище
3
6,684
38
000137
––––––-
Пасище
3
0,564
39
000138
––––––-
Пасище
3
21,582
40
000143
––––––-
Пасище
3
54,596
41
000147
––––––-
Пасище
3
23,684
42
000149
––––––-
Пасище
3
21,272
43
000169
––––––-
Пасище
3
17,001
44
000179
––––––-
Пасище
3
16,159
45
000181
––––––-
Пасище
3
2,17
46
000185
––––––-
Пасище
3
229,678
47
000191
––––––-
Пасище
3
2,215
48
000197
––––––-
Пасище
3
16,809
49
000205
––––––-
Пасище
3
14,135
50
000212
––––––-
Пасище
3
13,088
51
000220
––––––-
Пасище
3
2,799
52
000239
––––––-
Пасище
5
6,426
53
000240
––––––-
Пасище
3
4,129
54
000241
––––––-
Пасище
3
14,174
55
000243
––––––-
Пасище
3
12,654
56
000250
––––––-
Пасище
3
9,344
57
000255
––––––-
Пасище
3
80,203
58
000263
––––––-
Пасище
5
4,545
59
000265
––––––-
Пасище
5
88,882
60
000291
––––––-
Пасище
3
7,844
61
000322
––––––-
Пасище
5
31,706
62
000327
––––––-
Пасище
5
196,335
63
000360
––––––-
Пасище
5
179,932
64
000377
––––––-
Пасище
9
3,661
65
000383
––––––-
Пасище
3
13,325
66
000385
––––––-
Пасище
3
2,131
67
000386
––––––-
Пасище
3
5,184
68
000387
––––––-
Пасище
3
22,680
69
000412
––––––-
Пасище
3
569,561
70
000431
––––––-
Пасище
3
2,978
71
000573
––––––-
Пасище
3
0,295
72
000574
––––––-
Пасище
5
0,153
 
 
 
Ø За землището на с. Ястребово се определят за общо ползване следните имоти:
№ по ред
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000001
Кладенците
Пасище
3
97,376
2
000004
Кладенците
Пасище
3
64,837
3
000010
Банка
Пасище
3
97,438
4
000011
Банка
Пасище
3
3,692
5
000013
Кладенците
Пасище
3
127,140
6
000015
Кладенците
Пасище
3
31,472
7
000019
Кладенците
Пасище
3
15,233
8
000044
Край село
Пасище
3
41,979
9
000045
Край село
Пасище
3
31,689
10
000046
Край село
Пасище
3
7,301
11
000056
Дюлюка
Пасище
3
6,511
12
000059
Край село
Пасище
3
1,257
13
000061
Дюлюка
Пасище
3
2,907
14
000062
Край село
Пасище
9
12,200
15
000066
Край село
Пасище
3
13,604
16
000068
Край село
Пасище
3
37,246
17
000074
Край село
Пасище
3
8,615
18
000077
Край село
Пасище
3
28,969
19
000101
Край село
Пасище
3
51,330
20
000105
Край село
Пасище
3
4,637
21
000110
Дерингьол
Пасище
3
5,222
 
 
Ø За землището на с. Семерджиево се определят за общо ползване следните имоти:
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000062
Банга
Пасище
3
16,151
2
000067
Банга
Пасище
3
38,777
3
000068
Банга
Пасище
3
266,159
4
000079
Банга
Пасище
3
35,303
5
000094
Банга
Пасище
3
24,574
6
000092
Банга
Пасище
3
23,706
7
000129
Ясаци
Пасище
3
44,316
8
000120
Смилекин
Пасище
3
26,113
9
000112
Смилекин
Пасище
3
14,530
10
000241
Каваклъка
Пасище
3
43,688
11
000153
Киречалан
Пасище
6
16,859
12
000182
Ясаци
Пасище
3
64,356
13
000188
Параджика
Пасище
3
54,159
14
000187
Ясаци
Пасище
3
59,650
15
000184
Камбура
Пасище
3
46,325
16
000173
Киречалан
Пасище
3
180,143
17
000163
Киречалан
Пасище
3
28,856
18
000169
Киречалан
Пасище
3
3,893
19
000160
Киречалан
Пасище
3
125,746
20
000259
Каваклъка
Пасище
3
5,267
21
000058
Банга
Пасище
3
21,122
22
000021
Банга
Пасище
3
23,277
23
000072
Банга
Пасище
3
119,662
24
000307
Киречалан
Пасище
6
47,125
25
000308
Киречалан
Пасище
3
36,428
26
000166
Киречалан
Пасище
3
20,585
27
000156
Киречалан
Пасище
3
155,734
28
000245
Каваклъка
Пасище
3
25,699
29
000154
Каваклъка
Пасище
3
53,830
 
 
Ø За землището на с. Ново село се определят за общо ползване следните имоти:
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000126
Край село
Пасище
4
1,044
2
000128
Край село
Пасище
4
9,456
3
000130
Край село
Пасище
4
18,631
 
Ø За индивидуално ползване в землището на с. Тетово се определят следните имоти:
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000052
Пасище
3
463,409
2
000074
Пасище
6
74,791
3
000077
Пасище
3
8,689
4
000382
Пасище
3
9,517
5
000384
Пасище
3
7,336
6
000404
Пасище
3
157,873
7
000069
Пасище
3
255,095
8
707005
Пасище
3
1011,269
 
 
Ø За индивидуално ползване в землището на с. Ястребово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
НТП
 
Категория
Площ, дка
1
000049
Дерингъол
Пасище
3
116,412
2
000057
Край село
Пасище
 3
18,946
 
Ø За индивидуално ползване в землището на с. Ново село се определят следните имоти:
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000069
Курджа
Пасище
4
1050,715
2
000079
Курджа
Пасище
4
15,185
3
000083
Край село
Пасище
4
109,915
4
000087
Курджа
Пасище
4
263,438
5
000110
Край село
Пасище
4
296,680
6
000116
Край село
Пасище
4
2,769
7
000117
Край село
Пасище
4
4,158
8
000133
Бозалъка
Пасище
4
265,141
9
000214
Кавака
Пасище
4
202,964
10
000056
Край село
Пасище
4
117,276
11
000078
Могилите
Пасище
4
66,370
12
000081
Край село
Пасище
4
5,533
13
000084
Курджа
Пасище
4
45,584
14
000091
Старите лозя
Пасище
4
8,283
15
000100
Край село
Пасище
4
5,377
16
000103
Новите лозя
Пасище
4
7,585
17
000106
Край село
Пасище
4
45,489
18
000107
Край село
Пасище
4
6,902
19
000178
Бозалъка
Пасище
4
25,090
20
000184
Край село
Пасище
3
2,125
21
000186
Край село
Пасище
4
1,927
22
000217
Даулджика
Пасище
4
54,889
23
000219
Мешан гьол
Пасище
4
20,395
24
000223
Мешан гьол
Пасище
4
37,202
25
000244
Даулджика
Пасище
4
34,707
26
000252
Каракуш
Пасище
4
18,361
27
000277
Каракуш
Пасище
4
15,196
28
000279
Каракуш
Пасище
4
56,989
29
000307
Бейаланско
Пасище
4
8,937
30
000309
Бейаланско
Пасище
4
51,748
31
000311
Бейаланско
Пасище
4
4,218
32
000312
Иланлъка
Пасище
4
1,070
 
 
Ø За индивидуално ползване в землището на с. Хотанца се определят следните имоти:
№ по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000047
Бреста
Пасище
3
36,822
2
000050
Бреста
Пасище
3
13,429
3
000089
Бреста
Пасище
3
4,375
4
000091
Бреста
Пасище
3
19,884
5
000095
Просенски баир
Пасище
4
18,344
6
000108
Просенски баир
Пасище
4
7,419
7
048005
Просенски баир
Пасище
4
31,337
 
 
Ø За индивидуално ползване в землището на с. Сандрово се определят следните имоти:
 
     № по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000017
–––––––
Пасище
5
81,106
2
000020
–––––––
Пасище
5
40,776
3
000021
–––––––
Пасище
5
4,913
4
000062
–––––––
Пасище
3
8,301
5
000063
–––––––
Пасище
3
7,069
6
000069
–––––––
Пасище
3
78,382
7
000071
–––––––
Пасище
3
14,278
8
000080
–––––––
Пасище
3
129,409
9
000081
–––––––
Пасище
5
29,465
10
000084
–––––––
Пасище
5
45,556
11
000110
–––––––
Пасище
3
13,265
12
000121
––––––-
Пасище
5
56,860
13
000143
–––––––
Пасище
3
2,385
14
000064
––––––-
Пасище
3
7,069
15
000067
––––––-
Пасище
3
16,191
16
000073
––––––-
Пасище
3
32,810
17
000117
––––––-
Пасище
3
101,281
 
 
 
 
 
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                               (засл. проф. В. Пенчев)