Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1245

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1245
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Отменя т.2, 3 и 4 от решение № 820/2005 г. и решение № 867/2006 г. на ОбС – Русе.
2. Задължава Кмета на Община Русе да прекрати започнатите процедури по продажби на терени и внесе предложение за нова процедура за следващото заседание на Общински съвет – Русе.