Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1246 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейносrга на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:        

  1. Приема Декларация в подкрепа на Република България да бъде част от Шенген.

ДЕКЛАРАЦИЯ

„Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, настояваме за спешна и навременна законодателна промяна по отношение на Шенгенското пространство за двустранно отваряне на границата и създаване на зона за безпрепятствено движение на хора и стоки между България и Румъния.

            Присъединяваме се към нашите колеги от Общинските съвети в Добрич и Силистра и категорично възразяваме български граждани да се третират като второстепенни граждани на Европейския съюз, независимо от възраженията на страните Нидерландия и Австрия.

            Обявяваме официално своите намерения да подкрепим усилията на българското правителство в посока България да бъде част от Шенген, с което ще се утвърдят принципите на равенство и недискриминация в ЕС. Настояваме да бъде гарантирано, че проверките по всички вътрешни граници на страната – сухопътни, въздушни и морски, ще бъдат премахнати.

            Припомняме на русенската общност, че България е изпълнила критериите за присъединяване към Шенген още през 2011 г. и готовността й е потвърждавана многократно от Съвета на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент. България е и оценена от европейските експерти, според които страната ни има готовност да прилага успешно последните достижения на правото на Шенген.

            Когато мислим за свободното пространство, което ни се полага по право, нека не забравяме, че освен облекчаване на тежкия трафик в Русе и километричните тапи от тирове и леки автомобили, които продължават понякога с дни, ще бъде обърнато внимание на бизнеса, околната среда, а ефектът от свободния достъп между граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция и Румъния ще бъде усетен от всички, преминаващи през територията на Република България.

            Настоящата Декларация няма политически характер, а единствено човешки и морален такъв.“

Апелираме за сериозно преосмисляне относно премахването на ограниченията между двете държави!

  • Настоящата декларация да се изпрати до:
  •  Президента и Председателя на Министерски съвет на Република България и до Народното събрание на Република България;
  • до Съвета на Европа и до Европейската комисия;
  • до Община Гюргево – Румъния.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)