Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1247 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, и във връзка с чл.11, ал.1, чл.12, т.1 и чл.13, ал.6, т.1 и т.3 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2022 г., съгласно Приложение 1.
  2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2023 г., съгласно Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)