Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1247

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет реши:
1. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 1,00лв. на км. и нощна тарифа 1,20 лв. на км.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)