Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1248 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ във връзка с чл. 68б, т. 2 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:

 1. Определя следните кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново:
 2. Лукреция Иванова Андрова – Предова
 3. Диана Панайотова Димитрова – Израел
 4. Петър Валентинов Петров
 5. Евгения Валентинова Петрова
 6. Асен Иванов Ласонин
 7. Янка Младенова Петкова
 8. Пламен Велчев Петков
 9. Денислав Михайлов Дедев
 10. Йоана Александрова Неделчева
 11. Гинка Димова Иванова
 12. Румен Петров Петров
 13. Красимир Илиев Мирчев
 14. Десислава Йорданова Бенкова – Владова
 15. Кремена Стефанова Виденова
 16. Пламена Георгиева Дешева
 17. Георги Господинов Михов
 18. Цветанка Иванова Парисова – Иванова
 19. Магдалена Емилова Георгиева
 20. Стефка Романова Караколева
 21. Виолина Георгиева Чубурова
 22. Миглена Тодорова Георгиева
 23. Самуил Ангелов Славев
 24. Теодора Атанасова Илиева-Якимова
 25. Иван Йорданов Гецов
 26. Емилиян Младенов Русев
 27. Мариян Йорданов Димитров
 28. Милка Панова Маринова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)