Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1249 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 и ал.3 от Закона за Народните читалища, Общински съвет реши:

1. Приема програмата за развитието на читалищната дейност в Община Русе през 2015 година, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)