Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1249

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1249
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.16, ал.6 от Наредба № 1, раздел І, чл.2, т.21 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2,  Общинският съвет Русе реши:

            1. Отлага за следващо заседание на общинския съвет приемане на решение относно определяне на представител на Община Русе в “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона” и даване на съгласие за отдаване под наем на помещения частна общинска собственост за клуб на “Агенция за устойчиво развитие на Русе.