Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 125 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 1; чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за концесиите (ЗК), във връзка с чл. 17.1.2. и 17.1.3 от Договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе; във връзка с чл. 141, ал. 2 от ЗК, Общинският съветреши:

Одобрява решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе, с допълнително споразумение – неразделна част от договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)