Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 125

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 125
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл. 46, ал. 4 и чл.62, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, общинският съвет реши:
Предлага да се включат в работата на постоянните комисии с право на съвещателен глас следните експерти:

  1. ПК по ИИП – Георги Станков /Герб/, Благомир Кунев /Атака/, Ирена Петрова /Инициатива Русе/
  2. ПК по БФ – Теменужка Иванова /Герб/
  3. ПК по ТСУ – Георги Стоев /Герб/, Красимир Харизанов /Атака/, Венцислав Илиев /РЕД/, Мартина Якимова /Инициатива Русе/, Светлана Стоянова /ДПС/
  4. ПК по ЗОРС – Димитър Цонев /Герб/, Иво Пазарджиев /Инициатива Русе/
  5. ПК по КД – Людмил Радулов /Герб/, Светослав Михов /Герб/, Йордан Дахлев /Герб/, Ивайло Георгиев /Атака/, Милен Горанов /РЕД/
  6. ПК по ЗСП – Светлана Ангелова /Герб/, Асен Боянов /Герб/
  7. ПК по МС – Илия Сяров /Герб/, Александър Йорданов /Герб/
  8. ПК по КРВ – Орлин Дяков /Герб/, Добромир Димитров /Атака/
  9. ПК по ЗЕ – Пламен Генчев /Герб/, Иван Андреев /РЕД/, Дауд Ибрям /ДПС/
  10. ПК по ОН – Мария Димитрова /Герб/, Айдън Юсеинов /ДПС/.