Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1252 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Сдружение „Спортен Леко-атлетически клуб Дунав” – Русе с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014г. на Министерство на младежта и спорта за Изграждане на база за тренировки на лекоатлетите, включваща открита тренировъчна база в ПИ с идентификатор 63427.2.5759 описан в АОС №6930/05.03.2013 г. и преустройство на втори етаж от двуетажна постройка обособена като самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4790.9.2 описан в АОС № 6930/05.03.2013 г. съгласно одобрени инвестиционни проекти на 25.03.2013 г. с Разрешение за строеж № 111/25.03.2013 г. издадено от главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)