Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1253

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1253
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1, раздел І, чл.2, ал.ал.1,2, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  Общински съвет – Русе реши:   
    І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС със срокове на договорите , както следва:
    1. Терен за поставяне на павилион за цветя в новата зона В-3, досегашна В-2, на ул.”Независимост”, срещу паметника на Альоша, с площ от 4,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 36,00 лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за “Зона В-3”                   
2.Точка № 56 от общата схема – павилион за вторични суровини в ж.к. “Родина 1-2”, ул. “Чипровци” и ул. “Бояна”, с площ от 269,00кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 347,00лв., със срок на договора три години.                       
3. Точка № 534 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Здравец”, ул. “Костенец” и ул. “Байкал”, с площ от 3,60 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 33,00лв., със срок на договора три години.
4. Терен за поставяне на павилион за хранителни стоки, плодове и зеленчуци в новата зона В-3, досегашна В-2, в ЦГЧ, срещу паметника на Альоша, с площ от 37,62 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 159,00 лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за “Зона В-3”                   
5. Точка № 363 от общата схема – павилион за плодове, зеленчуци, промишлени стоки, вестници и списания в ж.к. “Дружба – І”, ул. “Гео Милев”, с площ от 16,92 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 78,00лв., със срок на договора три години.        
6. Точка № 542 от общата схема – павилион за вестници и списания на ул. “П.Д.Петков” и бул. “Цар Освободител”, с площ от 2,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 32,00лв., със срок на договора три години.    7. Точка № 552 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Родина – І”, кв. 722, ул. “Чипровци”, с площ от 1,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 10,00лв., със срок на договора три години.        8. Точка № 553 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Здравец – север”, кв.533, бул. “Липник”, с площ от 1,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 10,00лв., със срок на договора три години.    9. Точка № 551 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Дружба – І”, кв.583, ул. “Гео Милев”, с площ от 1,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 10,00лв., със срок на договора три години.       
10.Точка № 550 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Възраждане”, ул. “Солун”, до двора на казармата, с площ от 1,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 10,00лв., със срок на договора три години.               
11. Точка № 549 от общата схема – павилион за вестници и списания на ул. “Панайот Хитов” и ул. “Цариград”, с площ от 1,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 15,00лв., със срок на договора три години.       
12. Точка № 541 от общата схема – павилион за вестници и списания на бул”Ген. Скобелев” и ул. “Петър Берон”, с площ от 2,60 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 39,00лв., със срок на договора три години.        
13. Терен за поставяне на павилион за вестници и списания на ул. “Борисова”, до бившата ІІ – поликлиника, кв.100,  с площ от 2,88 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 44,00лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за “Зона Д”           
14. Точка № 539 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Здравец”, ул. “Тича” и ул. “Петрохан”, с площ от 2,60 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 24,00лв., със срок на договора три години.   
15. Точка № 28 от общата схема – павилион за ядки, пакетирани захарни изделия, кафе, напитки, вестници и списания в ЦГЧ, ул. “Хан Аспарух”, пред №18, с площ от 5,10 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 46,00лв.    със срок на договора три години.    16. Точка № 34 от общата схема – павилион за ремонт на часовници на ул. “Шипка”и ул. “Бояна”, с площ от 6,25 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 35,00лв., със срок на договора три години.               
17. Точка № 254 от общата схема – павилион за алкохолни и безалкохолни напитки и сандвичи, на бул. “Ген. Скобелев”, с площ от 13,75 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 103,00лв., със срок на договора три години.                   
18. Терен за поставяне на павилион за плодове, зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки за в къщи, в новата зона В-3, досегашна В-2, в ЦГЧ, срещу паметника на Альоша, с площ от 66,28 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 245,00 лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за “Зона В-3”.               
19. Точка № 113 от общата схема – павилион кафе-бар в ж.к. “Здравец – изток”, кв.675 до бл. “Енергетик”, с площ от 89,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 298,00лв., със срок на договора – до влизане в сила на архитектурно-дизайнерско решение за „Зона – Е”.
20.Точка № 128 от общата схема – павилион тенекеджийски услуги и реставрация на паметници,  в ж.к. “Здравец – изток”, ул. “Рига” и ул “Котовск”, с площ от 61,50 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе –159,00лв., със срок на договора три години.    21. Точка № 71 от общата схема – павилион за фризьорски салон в ж.к. “Родина – ІІ”, кв. 722, ул. “Шипка”, с площ от 39,25 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 51,00лв., със срок на договора три години.       
22. Точка № 43 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к. “Родина 2”, ул. “Чипровци” до бл. “Скъта”, с площ от 1,20кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 10,00лв., със срок на договора три години.   
23. Терен за поставяне на павилион за тестени изделия в новата зона В-3, досегашна В-2, в ЦГЧ, срещу паметника на Альоша, с площ от 30,40 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 140,00 лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за “Зона В-3”       
24. Точка № 320 от общата схема – павилион кафе – бар в ж.к. “Родина – 2”, ул. “Петрохан”, с площ от 50,00кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 187,00лв., със срок на договора три години.
    25. Терен  за поставяне павилион  – магазин в района на Дунав мост, по бул.”България”, зад бензиностанцията , с площ от 75,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 220,00лв.със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за “Зона З” – площад “Европа”, около Дунав мост.
    26. Точка №110 от общата схема – павилион за вестници и списания на ул. “Николаевска”, до Универмага, с площ от 5,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 76,00лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за павилионите, обслужващи транспорта.                       
27. Точка № 83 от общата схема – павилион за вестници и списания на бул. “Цар Освободител”, пл. “Оборище”, с площ от 5,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 76,00лв., със срок на договора до влизане в сила на архитектурно – дизайнерско решение за павилионите, обслужващи транспорта.                       
28. Точка № 47 от общата схема – павилион за търговия,  в ж.к. “Дружба – ІІІ”, ул. “Даме Груев”, с площ от 6,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 42,00лв., със срок на договора три години.               
29. Точка № 316 от общата схема – павилион – магазин на бул. “Родина”, с площ 95,00кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 330,00лв, със срок на договора три години.                 30. Точка № 63 от общата схема – павилион – снек бар в ж.к. “Дружба – 3”, ул. “Даме Груев”, ПИ 58, кв. 591 – А, с площ 130,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 415,00 лв., със срок на договора три години.                            
31. Точка № 64 от общата схема – павилион – магазин и     кафе-аператив, в ж.к.”Родина -1”, ул.“Димчо Дебелянов” № 2 – А, с площ 272,00кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 951,00 лв., със срок на договора три години.                        
     ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва: 
32. За поставяне на един брой павилион  за вестници и списания на ул. “Велико Търново” и ул. “Княжеска”, с площ от 1,32 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 20,00лв., със срок на договора три години.       
33. За поставяне на един брой павилион за охрана към понтон №10, на км.494,42, с площ от 7,00кв.м.и базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 61,00лв., със срок на договора една  година.
    34. Павилион за продажба на  закуски, пакетирани захарни изделия и газирани напитки на ул. “Проф. Д.Баларев”, с площ 9,00 кв.м. и     базисна (начална) наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе – 56,00 лв., със срок на договора три години.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. и търг по т. ІІ след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса и търга..
         Срок на договорите, съгласно точка І и т. ІІ