Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1253

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с подготовката и кандидатстването с проект „LIMES – Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско културно наследство” по програма за проектни предложения „Европейски сътрудничества за креативните и мобилни индустрии и мобилност” на Главна Дирекция „Предприятия и промишленост” на ЕК, Общинският съвет Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор в проект „LIMES –Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско културно наследство”;
2. Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране на проекта в размер на 25% от бюджета на партньора (Община Русе) в проекта, но не повече от левовата равностойност на 15 000 евро;
3. Декларира своята морална подкрепа за реализацията на проекта, който ще допринесе за стимулирането на устойчивия туризъм в Европейски контекст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)