Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1254

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Коригира сборния бюджет на общината за 2011 г., както следва :
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 622 Озеленяване
§ 10 20 Външни услуги + 160 950 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет + 160 950 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 540 Домове за стари хора – Оборудване на кухня – Дом Възраждане
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 160 950 лв.
Обекти: лева
Парен конвектомат 2 бр. 28000
Електропарен казан 1 бр 12000
Електрически обръщателен казан – 1 бр. 6800
Тестомесачка 50 кг.,116 л. с капак – 1 бр. 4800
Картофобелачка електрическа 10 кг. 2900
Вертикален среднотемпературен хладилник с две врати – 5бр. 22500
Пароструйка професионална 380 v – 2бр. 15000
Съдомиялна машина 2000 чинии/час – 1 бр. 14900
Зеленчукорезачка 300 кг./час – 1 бр. 4500
Островна работна маса отворена със срудун и долен рафт – 3 бр. 4560
Количка за конвектомат и стойка за 40 тави – 2 бр. 3400
Работна маса стенна с долен под – 1 бр. 1600
Крайстенна работна маса отворена с 1 мивка лява и долен рафт – 2 бр. 2200
Крайстенна работна маса отворена с 1 мивка дяста и долен рафт – 2 бр. 2200
Крайстенна работна маса отворена с 2 мивки – 2 бр. 2900
Заключващ се шкаф за дезинфекция с 4 рафта – 2 бр. 7600
Заключващ се шкаф за дезинфекция с 4 рафта – 2 бр. 5600
Шкаф метален със среден плот и плъзгащи врати за чиста посуда – 2 бр. 5600
Шкаф от неръждаема ламарина за съхранение на хляб – 2 бр. 5800
Тригнездова мивка за дезинфекция на яйца – 1 бр. 890
Входяща маса към съдомиялна машина, крайстенна с 1 мивка и отвор за отпадъци – 2 бр. 2600
Изходяща маса към съдомиялна машина крайстенна с долен плот – 2 бр. 1900
Островна работна маса отворена със среден и долен рафт на колела- 2бр. 2700

Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет – 160 950 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. 0 лв.

2. Приема коригираната План-сметка на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините(чл.10 ал..1 т.3 от ЗПСПК) на Община Русе за 2011 г., съгласно Приложение № 1.
3. Намалява се бюджета на Общински съвет – Русе – дейност 123, §1015 „Разходи за материали” с 1500 лв. и се увеличава бюджета на общинска администрация – дейност 122, §4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” с 1500 лв. за подпомагане на състав от МГ „Баба Тонка”, с цел подготовка на театрален спектакъл на немски език за бъдещо международно участие в Германия.
4. Задължава Кмета на Общината да направи подробен анализ на разходваните средства за поддържане на озеленените площи и внесе за сесията през месец юли корекция на бюджета на Община Русе, която да осигури тази дейност до края на бюджетната година при необходимост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)