Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1255

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1255
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

         1. Дава съгласие Общинско търговско дружество “Обреден дом” ЕООД да закупи със собствени средства специализиран автомобил за обслужване на тъжните ритуали с 36 месечен финансов лизинг на обща стойност 35 640 лева при първоначална вноска от  10 692 лева без ДДС.