Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1256

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.26 и чл.29, ал.2 от Наредба № 17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява с наградата “Почетен гражданин на град Русе” Андрей Георгиев Медникаров за неговите изключителни заслуги за издигане авторитета на град Русе като културен център и за развитието на театралното изкуство.
2. Наградата да бъде връчена публично през м. декември 2011 г. по време на честването, организирано от ДТ «С. Огнянов», по случай 110-годишнината от първото представление на театъра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)