Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1258

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1258
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.266, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

         1. Удължава срока за ликвидация на “Истър” ЕООД в ликвидация до 31.07.2007 г.