Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1258

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение №1141, прието с протокол №53/24.11.2006 год. на Общински съвет – Русе в колона 2 и колона 3 от таблица 2 към посоченото решение и определя минимални цени при разпореждане със земи – общинска собственост за нежилищно строителство в населените места на Община – Русе, както следва:

№ по ред Населени места в състава на Община Русе /категория на населеното място/ Цена на земята за нежилищно строителство, евро/кв.м.
В зоната По главни и търговски улици
1 гр.Мартен /4 –та кат./ 15 20
2 с.Николово /5 – та кат./ 13 18
3 с.Сандрово /5 – та кат./ 6 8
4 с.Тетово /5 – та кат./ 4 5
5 с.Просена /6 – та кат./ 2 4
6 кв.Средна кула /1 – ва кат., V – та зона/ 15 20
7 кв.Долапите /1 – ва кат., V – та зона/ 13 18
8 с.Басарбово /5 – та кат./ 13 18
9 с.Долно Абланово /7 – ма кат./ 2 4
10 с.Ново село /5 – та кат./ 5 8
11 с.Семерджиево /5 – та кат./ 5 8
12 с.Хотанца /7 – ма кат./ 2 4
13 с.Червена вода /5 – та кат./ 13 18
14 с.Ястребово /7 – ма кат./ 2 4
15 с.Бъзън /5– та кат./ 2 4
16 кв.ДЗС /1 – ва кат./ 15 20
17 кв. Образцов чифлик /1 – ва кат./ 15 20