Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1258

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение №1141, прието с протокол №53/24.11.2006 год. на Общински съвет – Русе в колона 2 и колона 3 от таблица 2 към посоченото решение и определя минимални цени при разпореждане със земи – общинска собственост за нежилищно строителство в населените места на Община – Русе, както следва:

№ по редНаселени места в състава на Община Русе /категория на населеното място/Цена на земята за нежилищно строителство, евро/кв.м.
В зонатаПо главни и търговски улици
1гр.Мартен /4 –та кат./1520
2с.Николово /5 – та кат./1318
3с.Сандрово /5 – та кат./68
4с.Тетово /5 – та кат./45
5с.Просена /6 – та кат./24
6кв.Средна кула /1 – ва кат., V – та зона/1520
7кв.Долапите /1 – ва кат., V – та зона/1318
8с.Басарбово /5 – та кат./1318
9с.Долно Абланово /7 – ма кат./24
10с.Ново село /5 – та кат./58
11с.Семерджиево /5 – та кат./58
12с.Хотанца /7 – ма кат./24
13с.Червена вода /5 – та кат./1318
14с.Ястребово /7 – ма кат./24
15с.Бъзън /5– та кат./24
16кв.ДЗС /1 – ва кат./1520
17кв. Образцов чифлик /1 – ва кат./1520